LV EN

Projekta noslēguma pasākums 5. jūnijā

Svētdien, 7. jūnijā noslēdzās 11 mēnešus ilgušais biedrības ģimenes pilnveidei VVA FAMILIA projekts 7 apmācību un atbalsta programmas Tukuma un Talsu novadu ģimenēm ar bērniem/ 7 SOĻI”.  Pagājušā nedēļa noslēguma un pieredzes apmaiņas pasākumos notika projekta kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu apkopošana un izvērtēšana.

Ar EEZ granta NVO projektu programmas un Tukuma novada domes finansiālu atbalstu laika perioda no 2014. gada jūlija līdz 2015. gada jūnijam notikušas 11 apmācību un atbalsta grupas 8 programmās, ka arī viens velobrauciens un viens pieredzes apmaiņas pasākums.

Kā norādīja projekta vadītāja un aktivitāšu koordinatore: „Šo apmācību un atbalsta pasākumu mērķauditorija bija neesošais vidusslānis reģionos – ģimenes ar bērniem, kuri nav sociālo dienestu klienti, taču kuriem ir laika un līdzekļu trūkums investīcijām personīgajā izaugsmē, pilnveidē kā vecākiem, tēviem, mātēm, sievietēm, ģimenei kopumā.”  Tādēļ iespēja apmeklēt 6-10 izglītojošas nodarbības bez maksas, uz vietas, Tukuma vai Talsos, novērtējuma anketās tika atzīmēts kā būtiskākas ieguvums. „Veicināt Tukuma un Talsu novadu ģimeņu ar bērniem labklājību, paplašinot pieejamo atbalsta pasākumu klāstu sociālās nevienlīdzības mazināšanai” bija šī projekta mērķis.

Tukuma un Talsu novadu ģimenēm ar bērniem tika piedāvātas iespējas apmeklēt grupas šādās 8 programmās: „Bērnu emocionāla audzināšana vecākiem ar bērniem no 0-7 gadiem” (BEA), „Pusaudžu pozitīvās disciplinēšanas metodes”, „Atbalsta grupa aizbildņu un audžu ģimenēm”, „Tēvi ir svarīgi” (tēviem , kam ir bērni 0-5.g.v.), „Sievietes ķermenis, sievietes gudrība”, „Sievietības dažādie aspekti un lomas”, „Dzimtas koks”, „Eneagrammas tipoloģijas modelis”. Nodarbības vadīja: psiholoģes, terapeites Līga Redliha, Līga Vaivade- Kalnmeiere, Signe Knipše, Ilze Paparinska, teologi Linards Rezentāls, Marcis Zeiferts, Ieva Zeiferte, juriste Ieva Liepiņa.

 Kopumā vismaz vienā pasākumā vismaz vienu reizi piedalījušies 90 pieaugušie cilvēki no Tukuma vai Talsu novada.

Novērtējuma anketās iezīmējas pārmaiņas, kas mazina vardarbības riskus ģimenēs, attiecībās ar bērniem, un veicina dzimumu līdztiesības principu ievērošanu ģimenes attiecībās.

Par BEA grupu dalībnieki saka: „Esmu  ieguvusi mieru un pārliecību par sevi kā labu mammu;  manī ir vēlme kaut ko darīt citādāk, mainīt; mazinājušās dusmas un aizkaitināmība, mierīgāka reakcija uz bērniem, uzmanību gan savām domam, gan jūtām; konsekvencēm gan sava, gan bērnu rīcībā;  uzsāku praktizēt konkrētas lietas.”

Par Tēvu grupu: „Vairāk ieklausos bērnā; cenšos gudrāk kontaktēties;  grupas darbs palīdzēja iejusties tēva lomā, labāk apzināties savus pienākumus labākai bērna izaugsmei; esmu sapratis labāk bērna izdarības; iegūti  praktiski instrumenti lai uzlabotu disciplinēšanu,  kas jāievieš ikdienā; ir pleca izjūta; esmu kļuvis nosvērtāks, savaldīgāks pret ģimenes locekļiem; ieplānoju vairāk laika bērnam.”

Par sieviešu grupām: “Laiks sev, sevis apzināšanās, izteiksmes brīvība, ķermeņa un gara vienotība”.  „ Labāk saprast sevi, dažādi iekšēji arhetipi, kas manī cīnās, izreaģēt caur zīmēšanu, laiks sev, pieskart savai būtībai”

 „Atrastas attiecības ar tuviniekiem, dzimtas apzināšanās, atbrīvošanās no aizvainojumiem, no saspringtām attiecībām ar tuviniekiem; pārliecība, ka problēmas ir risināmas, sākusi rīkoties saskaņa ar savam domām, nevis, ko citi par to saka, esmu sakusi rīkoties,”  tā dalībnieki par "Dzimtas koka" terapijas grupu.

„Palīdzēja izprast cilvēku dažādību, pieņemt tādus kādi ir, nenosodīt, neuzspiest savu viedokli, saprast sevi, savus  un citu rīcības motīvus”,  par Eneagrammas semināriem.

Kā atzina biedrības vadītāja: „Ja tēviem vai mātēm kaut kas ar bērnu audzināšanu nav izdevies, vai pāra attiecības ir sabrukušas, tad akmeņu metēju, nosodītāju un sodītāju sistēmas mums darbojas labi, savukārt atbalsta pakalpojumu pieejamība mums ir ierobežota”. Tādēļ biedrība turpinās piesaistīt līdzekļus vismaz daļēji šo pakalpojumu pieejamībai reģiona ģimenēm ar bērniem, lai mazinātu emocionālas izdegšanas riskus, vardarbības riskus, laulību šķiršanas riskus.

Projektu 90% apmēra atbalstīja Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, projekta kopējā summa 19 999 EUR. 5% bija brīvpratīgs darbs, 5% atbalstīja Tukuma novada dome.

Projekta aktivitātes norisinājās Tukumā - Katrīnas laukumā 1, Talsos Tautas nama torņa telpa un Studija FIX.
Projekta aktivitāšu laikā tika nodrošinātas kafijas pauzes dalībniekiem, ka arī materiali radošo metožu pielietošanai un izdales materiāliem.

    
« Atpakaļ
Projektu finansiāli atbalsta Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī mājas lapa ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas www.vivafamilia.lv saturu atbild biedrība ģimenes pilnveidei VIVA FAMILIA.»
Viva Familia © 2014|info@vivafamilia.lv Izveidots: Provincentrs