LV EN

Labklājības ministrijas projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku"

  Problēmas apraksts:

Latvijā alternatīvie bērnu aprūpes pakalpojumi (aukles, bērnu pieskatīšanas centri u.c.) nav īpaši pieejami. Taču to personu gadījumā, kuras strādā nestandarta darbalaiku – naktīs, brīvdienās u.tml., nestandarta bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamība kļūst ļoti sarežģīta.

Pirmsskolas izglītības un bērnu aprūpes iestāžu darbalaiks parasti ir darbadienās no 7:00 līdz 19:00. Līdzīgi pieejamības nosacījumi ir situācijās, kad valsts un pašvaldības finansiāli atbalsta vecākus, piemērām, piešķirot valsts atbalstu par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības  ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu  uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā bērnudārzā. Savukārt bērnu aprūpes pakalpojumi bērniem līdz 1,5 gada vecumam valsts un pašvaldības līmenī nav nodrošināmi.

Nestandarta darbalaiku strādājošie vecāki bieži saņem nelielas algas, kas ierobežo viņu iespējas izmantot privātos bērnu aprūpes pakalpojumus. Viņi ir spiesti izmantot nereģistrētas aukles pakalpojumus vai izmantot savu draugu un radinieku palīdzību.

Nepietiekamu  bērnu  aprūpes pakalpojumu apstākļos vecāki var izlemt atstāt darba  tirgu  vai samazināt darba stundu skatu. Šīs izvēles var pasliktināt gan  pašu  ģimeņu materiālo stāvokli, gan arī radīt grūtības darba devējam, īpaši  situācijās, kad runa ir par augsti kvalificētiem darbiniekiem vai darbaspēka nepietiekamību kā tādu.

Projekta mērķi un aktivitātes:

Projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ietvaros plānots laikā periodā līdz 2017.gada 1.novembrim ieviest un izvērtēt elastīgu bērnu aprūpes  pakalpojumu nodrošinājumu Latvijas uzņēmumos  ar nestandarta darbalaiku (vakara, nakts un mainīgi darbalaiki, kā arī darbs brīvdienās).

Projektam atlasīto privāto uzņēmumu darbiniekiem ar bērniem vecumā līdz 7 gadiem, kas nodarbināti nestandarta darba laikā, tiks nodrošināti subsidētie bērnu aprūpes pakalpojumi, kurus īstenos reģistrētie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas.

Subsidētie  bērnu  aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti 10 mēnešus ar mērķi pakāpeniski  pāriet  un  privāto (darba devēja un darba ņēmēja) finansējumu un/vai  valsts  un  pašvaldības līdzfinansējumu bērnu aprūpes pakalpojumiem nestandarta darba laikā Vienlaikus kvalificēto pētnieku komanda izpētīs jaunas bērnu aprūpes formas ietekmi uz   nodarbinātību   un   produktivitāti   atlasītajos  uzņēmumos (darbaspēka  noturību,  kadru mainību, pārejošās darbnespējas samazināšanos u.c.),  kā  arī  ietekmi  uz  darba  ņēmēju iespējām saskaņot savu darba un privāto  dzīvi,  apmierinātību  ar  darba  apstākļiem  un viņu reproduktīvu uzvedību.

Projekta galvenie mērķi ir:


Projekts  tiek  īstenots  Jelgavas  pilsētas,  Rīgas  pilsētas un Valmieras pilsētas pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:


« Atpakaļ
Projektu finansiāli atbalsta Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī mājas lapa ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas www.vivafamilia.lv saturu atbild biedrība ģimenes pilnveidei VIVA FAMILIA.»
Viva Familia © 2014|info@vivafamilia.lv Izveidots: Provincentrs